Scheidsrechtercursus

Beste voetbalvrienden

Onlangs hebben wij 2 sessies georganiseerd over het voetbal in Maastricht. En zoals jullie weten vindt in september de derde bijeenkomst plaats.

Uit diverse gesprekken is gebleken dat de verenigingen behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering. een van de zaken is de behoefte aan goede scheidsrechters.

Vooruitlopend op de discussie in september willen wij inventariseren of er binnen jullie vereniging behoefte bestaat aan opleidingen voor scheidsrechters. Zowel voor de jeugd als voor de senioren. Mocht er belangstelling bestaan dan willen wij deze cursussen aanbieden in de tweede helft van september (zoveel mogelijk voor aanvang van de competities).

Bij deze willen wij jullie alvast informeren over dit aanbod van scheidsrechtersopleidingen. Hieronder staat een korten toelichting op deze cursussen ( uit de KNVB folder, maar wij streven naar lokaal maatwerk).

Info over de opleidingen;

1. Pupillenscheidsrechter

Pupillenscheidsrechter te worden? Dat kan bij de KNVB. Wij hebben namelijk veel ervaring met het opleiden van pupillenscheidsrechters en leiden per jaar duizenden op. Als je bij ons de opleiding Pupillenscheidsrechter volgt, dan sta je binnenkort als een heuse scheidsrechter pupillenwedstrijden te fluiten bij je eigen vereniging. Je bent 12 jaar of ouder en het leiden van pupillenwedstrijden lijkt je gaaf. 

tijdens de korte cursus leer je de spelregels voor 7 tegen 7 wedstrijden. Het leiden van wedstrijden 4 tegen 4 en 7 tegen 7 oefen je in de praktijk. Na de opleiding kan je als scheidsrechter wedstrijden van de E-en F- pupillen leiden.

Organisatie

Het cursusdeel bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur of een bijeenkomst ( bijvoorbeeld op een dag in de schoolvakantie) van 5 uur, en wordt bij de voetbalvereniging georganiseerd.

Toelating

Jongeren vanaf 12 jaar.

 

2. Verenigingsscheidsrechter

Urenbelasting praktijkbegeleider ( per 3 cursisten ) Cursusdeel

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van 3 uur, elke maand is er een bijeenkomst. Daarnaast fluit je minimaal vier stagewedstrijden bij je eigen vereniging onder begeleiding van een praktijkbegeleider scheidsrechter. De opleiding wordt 's avonds gegeven op een accommodatie van een voetbalvereniging. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers opdrachten die altijd te maken hebben met je eigen wedstrijden.

De deelnemers die aan de voorwaarden hebben voldaan, ontvangen een diploma "Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal". Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het seniorenvoetbal binnen de vereniging.

Studiebelasting

- Vier bijeenkomsten                              12 uur

  Ervaringsdeel

- bijwonen van tenminste vier stage        18 uur

  wedstrijden x 3 cursisten

- Voorbereiding/nabespreking met de      1,5 uur

  scheidsrechter

- Feedback docent                                 1,5 uur

Totaal ca.                                              33 uur

Indien er interesse bestaat voor een van deze cursussen, informeer bij het bestuur.