Aanmelden :: Geusselt Sport

Aanmelden

Wij verwelkomen graag nieuwe leden !

Voor eventueel meer info, bel of mail naar de volgende contactpersonen.

Secretaris : Piet Janssen, 06-54970174, janssenp1@home.nl

Jeugdsecretaris : Trudi Eikenboom, trudieikenboom@gmail.com


Formulieren

Thumbnail Titel Bestandsnaam Extensie
PDF bestands pictogram AanmeldingsformulierGeusseltSport.pdf AanmeldingsformulierGeusseltSport.pdf pdf
PDF bestands pictogram AanmeldingsformulierGeusseltSportENG.pdf AanmeldingsformulierGeusseltSportENG.pdf pdf
PDF bestands pictogram MutatieformulierGeusseltSport.pdf MutatieformulierGeusseltSport.pdf pdf

Nooit gevoetbald of langer dan 3 jaar geleden lid geweest van een andere veldvoetbalvereniging

1.Volledig invullen en ondertekenen van het inschrijffomulier (downloaden of beschikbaar in bestuurskamer) en lever dit in tijdens het intakegesprek. Indien er geen volledig ingevuld inschrijfformulier is ontvangen, kan niet worden ingeschreven !

2. Vanaf 10 jaar verplicht inleveren van een recente pasfoto voor de knvb spelerspas.

Ben je afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere veldvoetbalvereniging 

Categorie Senioren, Dames en Junioren (JO14 tm JO19)

Vanaf seizoen 2016-2017 gaan alle overschrijvingen voor genoemde categorieën digitaal.

1. Je meldt je bij Geusselt Sport met de knvb relatiecode van je oude vereniging.

2. Volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.

3. Geusselt Sport voert je in als nieuw lid. KNVB en de oude vereniging worden daarbij op de hoogte gebracht.

4. Je wordt automatisch overgeschreven naar Geusselt Sport per 1 juli 2016. (indien de oude vereninging geen bezwaar heeft)

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen.

Categorie Pupillen (JO6 tm JO13)

Een Pupillenspeler mag reglementair 1x per seizoen zonder overschrijving van club veranderen.

1. Lever een pupillenverklaring in. (deze is bij Geusselt Sport verkrijgbaar en moet bij de oude vereniging ingevuld worden)

Hij/zij toont met deze verklaring aan alle financiële verplichtingen bij de oude vereniging te hebben voldaan.

2. Lever de ledenmutatiekaart in van de vorige vereniging.

3. Vanaf 10 jaar verplicht inleveren van een recente pasfoto voor de knvb spelerspas.

Vrijwilliger worden bij Geusselt Sport

Geusselt Sport kan niet zonder vrijwilligers !

Binnen de vereniging zetten zich elke week heel veel vrijwilligers in om er voor te zorgen dat iedereen zorgeloos kan voetballen.

Hebt u als lid of als ouder van een jeugdlid al eens overwogen vrijwilliger aan de slag te gaan bij onze vereniging ? Bijvoorbeeld als jeugdleider, materiaalverzorger, onderhoudsmedewerker, etc.

Er is voor iedereen wel een geschikte functie bij de vereniging en vele handen maken licht werk.

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk bij Geusselt Sport, neem dan contact op met een van de bestuursleden of de jeugdcommissie.

Verzekering leden

Ieder lid is via de KNVB aanvullend verzekerd via de collectieve ongevallen- en WA-verzekering van de KNVB (dus leiders en spelers).

De verzekering is van kracht tijdens alle clubactiviteiten, zoals trainingen, wedstrijden, toernooien, vergaderingen, clubbijeenkomsten etc., alsmede tijdens de reis naar één van deze gebeurtenissen. Eventuele schade moet binnen 3 x 24 uur worden gemeld.

Aangifteformulieren kunnen op het secretariaat worden verkregen, waar ook een kopie van de voorwaarden van beide verzekeringen kan worden opgevraagd.