Belangrijke Algemene Ledenvergadering donderdag 10 oktober

Beste leden,

Op donderdag 10 oktober a.s. om 21.15 uur is het zover. De Algemene Leden Vergadering van Geusselt Sport. Voor ons als bestuur de 1e vergadering onder onze leiding.

De agendapunten zijn als volgt:

· Woord van de voorzitter

· Terugblik seizoen 2018-2019

· Begroting – Realisatie 2018-2019

· Begroting 2019-2020

· Toekomstvisie

· Rondvraag

Wij zullen jullie op een zo transparant mogelijke manier opening van zaken geven.

Graag willen wij met jullie in dialoog gaan over o.a. wat er goed gaat binnen onze vereniging, wat doen wij als bestuur goed maar ook andersom. Wat is voor verbetering vatbaar? Wat kan/moet beter? Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen met ons en zullen jullie ook laten weten wat wij van jullie verwachten.

Daarvoor is het noodzakelijk dat zoveel als mogelijk leden naar deze vergadering komen. Nu is de mogelijkheid om je stem te laten horen. Denk met ons mee en ben er voor je vereniging. Met z’n allen zijn we Geusselt Sport.

Dus nogmaals kom naar deze vergadering en voel je vrij om te zeggen wat je denkt.

VEER ZIEN US!

Het bestuur