Contributie

Contributie lidmaatschap Geusselt Sport

Seizoen 2017-2018  
Senioren/JO20 € 160
JO19 € 120
JO17/JO15 € 105
JO13/JO11/JO9/JO7/JO5 € 95
Veteranen € 65
Trainend senioren/jeugdlid € 65
Spelend lid & vrijwilliger € 65
Niet spelend (steunend) bondslid € 50
Jeugdtrainer/Jeugdleider/Vrijwilliger € 0

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de maand van aanmelding.

Juli-Sept 100% ; Okt-Dec 75% ; Jan-Mrt 50% ; April-Juni 25% van het hoofdbedrag

 

Betalingswijze contributie

Betaling dient te geschieden door middel van incasso (doorlopende machtiging)  volgens de Europese betaalmarkt SEPA. Geusselt Sport (incassant ID NL42ZZZ146254260000) zal in de door u aangegeven termijn(en) incasseren met als kenmerk (mandaat ID) uw lidmaatschapsnummer.

Rekeningnummer Geusselt Sport : IBAN NL71INGB0001209302 - BIC code INGBNL2A

Op onderstaande data wordt automatisch geïnd (nieuwe leden 2 termijnen !).

27 juli       1 termijn
27 juli   27 jan.   2 termijnen
27 juli 27 okt. 27 jan. 25 mrt. 4 termijnen

GEEN AUTOMATISCHE INCASSO ? Dan dient u contant te betalen/over te boeken in 2 termijnen uiterlijk bovenstaande data !!

Is de contributie niet tijdig ontvangen, zal een speelverbod volgen (inname speelpas/niet uitgeven speelpas).

 

Lidmaatschap beëindigen > contributie

Indien na 1 juli het lidmaatschap wordt opgezegd, is weer contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.