Contributie :: Geusselt Sport

Contributie

Seizoen 2019-2020    
Senioren 168
JO19 126
JO13 tm JO17 110
JO7 tm JO12 100
tm JO6 (Pingeleerkes) 25
Veteranen 68
Trainend senioren/jeugdlid 68
Spelend lid & actief vrijwilliger 68
Niet spelend (steunend) bondslid 50
/bestuurslid    

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de maand van aanmelding.

Juli-Sept 100% ; Okt-Dec 75% ; Jan-Mrt 50% ; April-Juni 25% van het hoofdbedrag.

Indien na 1 juli het lidmaatschap wordt opgezegd, is weer contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.


Betalingswijze contributie

Betaling dient te geschieden door middel van incasso (doorlopende machtiging)  volgens de Europese betaalmarkt SEPA. Geusselt Sport (incassant ID NL42ZZZ146254260000) zal in de door u aangegeven termijn(en) incasseren met als kenmerk (mandaat ID) uw lidmaatschapsnummer.

Rekeningnummer Geusselt Sport : IBAN NL71INGB0001209302 - BIC code INGBNL2A

Op onderstaande data wordt automatisch geïnd (nieuwe leden 2 termijnen !).

27 juli       1 termijn
27 juli   27 jan.   2 termijnen
27 juli 27 okt. 27 jan. 25 mrt. 4 termijnen

 

GEEN AUTOMATISCHE INCASSO ? Dan dient u contant te betalen/over te boeken in 2 termijnen uiterlijk bovenstaande data !!

Is de contributie niet tijdig ontvangen, zal een speelverbod volgen (inname speelpas/niet uitgeven speelpas).