Afmelden :: Geusselt Sport

Afmelden

Afmelden voor een nieuwe seizoen geschiedt vóór 1 juli van het lopende seizoen door het sturen van een brief/mutatieformulier naar Secretariaat Geusselt Sport, Professor Kernstraat 86B, 6224BB, M’tricht of een mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@geusseltsport.nl

Mutatieformulier Downloaden

Wanneer men niet of na 1 juli opzegt, is men wederom contributieplichtig voor het nieuwe seizoen !

Bij beëindiging van het lidmaatschap na 1 juli en vóór 1 januari is 50% van het contributiebedrag verschuldigd. Na 1 januari dient men de contributie voor het gehele seizoen te voldoen.

A. Enerzijds schriftelijk opzeggen bij Geusselt Sport door het sturen van een brief of mutatieformulier naar secretariaat Geuselt Sport, Professor Kernstraat 86 B, 6224BB Maastricht of mail naar de ledenadministratie,ledenadministratie@geusseltsport.nl

B.1. Indien categorie Junioren (JO14 tm JO19)/Senioren via een digitale overschrijving die verloopt via de nieuwe vereniging. Aan einde seizoen is 15 juni de knvb deadline.

1. Je meldt je bij de nieuwe vereniging met je knvb relatiecode.

2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid. KNVB en Geusselt Sport worden daarbij op de hoogte gebracht.

3. Je wordt automatisch overgeschreven naar de nieuwe vereniging per 1 juli 2016 (indien Geusselt Sport geen bezwaar heeft)

B.2. Indien categorie JO6 tm JO13) pupillenverklaring halen bij de club waar je naar toe gaat en laten invullen en tekenen bij Geusselt Sport.

Wanneer heeft Geusselt Sport bezwaar tegen je verzoek tot overschrijving of zal pupillenverklaring niet getekend worden ?

Indien je niet voldaan hebt aan:

- het volledig betalen van de contributie                                                                                                   

- het betalen van boetes als gevolg van gele en/of rode kaarten                                                                                

- het inleveren van spullen, die je in bruikleen hebt: tenue, trainingspak, sporttas

Is aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan, wordt geen toestemming gegeven 

Belangrijk is dat u alles schriftelijk of via mail afhandelt !!!

Van spelend naar steunend/niet spelend lid? Hoe?

U kunt dit melden vóór 1 juli van het lopende seizoen door

- het inleveren van een brief of mutatieformulier in de bestuurskamer

- sturen secretariaat Professor Kernstraat 86 B, 6224BB Maastricht

- of een mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@geusseltsport.nl

Met ingang van 1 juli wordt men niet spelend en daarmee steunend lid van Geusselt Sport.
Wij zorgen voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Hiervan ontvangt men geen bevestiging.